HỌC VIỆN PHONG THÁI URA VIỆT NAM

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Học viện phong thái URA VIỆT NAM được thành lập trên cơ sở nhượng quyền từ ACADÉMIE DE BERNADAC – PARIS (Cộng hoà Pháp) - Học viện nghi thức Quốc Tế thành lập từ năm 1926 dựa trên di sản hoàng gia của gia đình BERNADAC.

URA VIỆT NAM mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy huấn luyện phát triển cá nhân, tác phong, nghi thức giao tế cho các học viên là cá nhân, tập thể, công ty, tập đoàn... nhằm nâng cao, hoàn thiện sự tự tin, phong cách sống, thần thái, khí chất, tính chuyên nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống.